Leren tussen de soep en de patatten of hoe de impact van een leerprikkel verhogen

5 November 2018

Leren tussen de soep en de patatten of hoe de impact van een leerprikkel verhogen

“You are not responding to our reminders so we will stop reminding you”. De notificatie op m’n smartphone was een droge weergave van de feiten en een pijnlijke herinnering aan het feit dat ik al 10 dagen elke aansporing om Frans te oefenen in m’n app had genegeerd. Tien luttele minuten op een dag oefenen was blijkbaar te veel gevraagd en al even makkelijk weggeveegd van het scherm. Ik delete de app en meteen ook die meditatie app die ook slechts 5 minuten van mijn tijd vraagt maar waar ik nooit aan toe kom. Dat schrappen van overtollige to do’s, dàt geeft me pas rust in mijn hoofd. En het doet me ook nadenken over het concept van ‘leren tussen de soep en de patatten’: hoe kunnen we dat goed doen werken?

Leren: een kwestie van tijd én van discipline

We leven in een tijd van altijd maar meer en altijd maar sneller. Mensen lijken steeds minder tijd te willen besteden aan opleidingstrajecten en tegelijkertijd verwachten we dat medewerkers zich steeds sneller leren aanpassen aan een context die ook steeds sneller evolueert.

Ik ben helemaal fan van het idee dat we leerstof in behapbare stukjes moeten kappen. Maar dat is niet voldoende: we moeten mensen helpen om de discipline van het inoefenen terug te vinden. Leren vraagt tijd én focus. Zo’n app helpt zeker om te herhalen maar kan ons brein zo snel switchen tussen de soep en de patatten om van zo’n app echt iets te leren? Is die tien minuutjes vocabulaire inoefenen op de metro leren in een optimale leeromgeving?

Hoe beter leren met e-tools?

Als we willen dat ons leergedrag optimaal effect heeft is het belangrijk dat we een aantal principes respecteren. De app had waarschijnlijk beter zijn werk kunnen doen als ik hem had geïntegreerd in een meer ondersteund traject. Filip Dochy schreef hier dit interessant boek over.

Ik overloop alvast 5 principes waarmee je de impact van leren kan verhogen:

  1. Leren met impact begint op het moment dat je een bepaalde urgentie voelt om een probleem op te lossen. In mijn geval voelde ik de noodzaak om mijn Frans bij te spijkeren omdat ik op heel korte termijn ging starten met een reeks workshops in het Frans (en ik wilde geen mal figuur slaan, quoi!). Maar stel dat je van je baas een cursus moet volgen over een nieuw IT-systeem dat pas volgend jaar uitgerold wordt, zal je motivatie wellicht op een laag pitje staan en is dit criterium niet vervuld. Als bedrijf is het cruciaal om stil te staan bij de timing van je opleidingen: liefst zo dicht mogelijk bij het moment waarop mensen een bepaalde skill effectief gaan gebruiken.
  2. Feedback en coaching. Het effect van leren verhoogt aanzienlijk als je na het leren of oefenen gecoacht wordt op het gebruik ervan. Hoewel de app me just-in-time info geeft over de oefening die ik invul, merk ik toch dat ik iets mis. Het is helemaal anders als ik tijdens de week daarvoor met een groep Franstaligen 3 dagen doorbreng en ze me meteen bijsturen als ik een woord fout uitspreek. Daar zit het goud: on the floor, in de actie, terwijl ik probeer bijgestuurd en aangemoedigd worden tot ik voel dat het lukt.
    Als mensen aan de slag gaan met een nieuwe skill, zijn ze aanvankelijk nog onzeker. Als ze uit de coaching of training komen en ze beginnen met volle moed te experimenteren met hun nieuw gedrag, hebben ze aanmoediging nodig. Als deze feedback ontbreekt, toont onderzoek dat de impact of het effect van het leren aanzienlijk kleiner blijft. Dat is meteen ook de reden waarom we leidinggevenden aanmoedigen om goede coaches te zijn.
  3. Relevante Oefenmogelijkheden. Oefenopties zat in deze app, in alle geuren en kleuren. Alleen niet altijd met die specifieke voorbeelden of woordenschat die ik nodig had. Ik zat niet te wachten op de Frans benaming van alle meubelen in de keuken of de verschillende soorten huisdieren. Ik had nood aan de woorden die je gebruikt als je mensen coacht of een training geeft. De leerinhoud was met andere woorden niet afgestemd op mijn voorkennis en de context waarin ik me beweeg.
    En op die manier voelt het dus als tijdverspilling aan in mijn ogen. Het is hetzelfde probleem dat je wel eens hebt als je in een klassikale cursus zit waar mensen met diverse achtergronden samenvloeien om hun kennis bij te schaven. De ene wil zijn kennis gebruiken in zijn zaak als electricien, de andere om op reis de weg te kunnen vragen. Als de individuele noden erg verschillend zijn is een standaardpakket moeilijk. Blijf zo maar eens gemotiveerd…
  4. Een optimale combinatie/aaneenschakeling van on- en offline tools. Dit kon ik zelf toevoegen aan de app. Naast het oefenen van woordenschat via de app had ik de keuze om bijvoorbeeld met vrienden in het Frans te converseren, Franse radio te luisteren of een Franse film te bekijken. Dat ging absoluut de impact van mijn leren verhoogd hebben.
  5. Assesment ontwerpen die het leren stuurt. Je stelt je leerhouding af op de manier waarop je geëvalueerd wordt en op de consequenties. Falen op de app had weinig consequenties. Geen, eigenlijk. Moest ik nu een mondelinge test of coaching hebben ter opvolging, zou de druk hoger liggen om het wél gedisciplineerder te gebruiken. Ook in een organisatie is dit zo. Als mensen op geen enkele manier worden opgevolgd na een opleiding zal het effect beduidend lager zijn. Als ze weten dat ze op het leereffect worden aangesproken of gemeten, zullen ze gerichter leren.

Eigenaar van eigen leerproces

Kijk, het is natuurlijk makkelijk om met beschuldigende vinger richting app te wijzen, maar het is wellicht constructiever om ook eens in eigen leer-boezem te kijken. Uiteindelijk zit je zélf aan het stuur van je eigen leerproces en gaat het om ownership: wat doe jij om het onderste uit de kan te halen tijdens het leren? Een tool als een app is een leuk leermiddel, maar is maar zo goed als wat je er zelf mee doet.

Dus wat denk jij: moet ik de app nog een kans geven? Hem zelf hier en daar pimpen met extra oefeningen of leermogelijkheden? Of moet ik mijn vermoeden involgen dat een individueel coachingtraject met de juiste woordenschat mij meer gaat opleveren voor mijn leerdoel? Welke andere opties zie jij nog?

Meer weten over hoe je de impact van je leer-inspanningen kan verhogen? Zowel voor jezelf als binnen je bedrijf of organisatie? Ontdek dan ons opleidingsaanbod of contacteer ons met jouw concrete vraag!

Leren tussen de soep en de patatten of hoe de impact van een leerprikkel verhogen

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x