Welke opleiding maakt mijn team sterker?

14 November 2019

Welke opleiding maakt mijn team sterker?

Welke opleiding maakt mijn team sterker?

Hebt u soms het gevoel dat u de vele veranderingen in uw bedrijf of organisatie niet meer kan volgen? Geen nood: u bent niet alleen. “Veranderen”, lijkt bijna een sport te zijn in het bedrijven en organisaties vandaag de dag. De ene verandering is nog niet helemaal doorgevoerd of de volgende wordt al aangekondigd. Veranderen lijkt het ‘nieuwe normaal’ te zijn. Hoe zorg je ervoor dat medewerkers er hun hoofd niet bij verliezen?

Laat ons beginnen met u gerust te stellen: Nee, u beeldt het zich niet in, bedrijven zijn bijna constant aan het veranderen. Het ligt ook niet aan u! Het gedrag van consumenten wordt in de digitale economie alsmaar volatieler. Nieuwe behoeften of vragen van klanten ontstaan zeer snel. Wie te laat schakelt, dreigt uit de markt te vallen. Waar je vroeger als bedrijf makkelijk een strategisch plan voor 5 jaar kon uitrollen, moet dat nu om de 5 à 6 maanden geëvalueerd en gecorrigeerd worden. Dat kan alleen wanneer alle medewerkers mee zijn.

Waarom een bedrijf geen schip met 1 kapitein is

Ook bedrijven zien er helemaal anders uit dan pakweg 20 jaar geleden. Een bedrijf is niet langer een schip met 1 kapitein die alleen alle beslissingen neemt.  Om op koers te blijven heeft de kapitein tegenwoordig informatie en feedback nodig van zijn hele bemanning. Samen denken ze na over oplossingen voor nieuwe problemen die in de praktijk opduiken. Problemen, die complexer zijn dan vroeger en waarvoor geen éénduidige antwoorden zijn. Je moet wel beroep doen op de expertise van iedereen aan boord, want de gecombineerde kennis en inzichten van een heel team, zijn altijd groter dan die van 1 persoon. Maar hoe zorg je ervoor dat iedereen niet alleen mee kan uitvoeren, maar ook mee kan denken. Hoe vind je de juiste trainingen om dat te ontwikkelen?

De vraag is natuurlijk: welke competenties hebben medewerkers of teams nodig in zo’n snel veranderende omgeving? Wanneer ik met teams werk, stel ik soms vast dat samen nadenken over een oplossing niet erg vlot verloopt. Zelfs al gaat het over een probleem waar iedereen mee te maken heeft en dat iedereen dus erg goed kent. Feit is dat nogal wat mensen eigenlijk schrik hebben om deel te nemen aan zo’n gesprek op de werkvloer. Ze vinden het bedreigend of zijn bang voor kritiek wanneer ze een voorstel doen. Bovendien loop je in zo’n teamgesprek wel eens het risico dat extraverte mensen in de groep het hoge woord voeren en dus meer input geven dan meer introverte krachten…

Welke opleidingen geven je meerwaarde?

Je moet dus in de eerste plaats iemand in het team hebben die zo’n proces of een gesprek kan faciliteren. Een facilitator laat een groep mensen op een gestructureerde en doelgerichte manier praten. Doel is om samen problemen te analyseren en oplossingen te bedenken. Zo’n gespreksleider moeit zich niet met de inhoud van het gesprek. Hij of zij bewaakt en coördineert het proces van ‘in gesprek gaan’. Concreet wil dat bijvoorbeeld zeggen dat de facilitator ook mensen die minder van zich laten horen betrekt in de discussie. Je kan die rol laten opnemen door een externe kracht, maar eer die ingewerkt is in de situatie van het team of bedrijf gaat er misschien kostbare tijd verloren. Daarom kan je hiervoor ook intern mensen opleiden. Al moet je die er dan ook voor behoeden dat ze in een gesprek niet tegelijk observator en betrokken partij worden. Of anders gezegd: je moet hen leren hoe ze uit hun bedrijfsrol kunnen stappen en onbevooroordeeld een gesprek kunnen leiden.

Misschien denk je nu: meer praten en communiceren, allemaal goed en wel, maar hoe vermijd je dat het een praatbarak wordt? Hoe vermijd je met andere woorden dat communicatiecultuur leidt tot besluiteloosheid?

Wel: dat is precies waarom je een facilitator nodig hebt! Die brengt namelijk structuur in het gesprek en zorgt dat er bruikbare analyses en conclusies uitkomen. Om snel te kunnen schakelen, is het nodig dat teams gewoon worden aan regelmatig doelgericht overleg. Op die manier ontwikkel je zogenaamde “learning agility”, letterlijk leersouplesse. Bekijk het als een collectief denk-en aanpassingsvermogen, waardoor je snel kan bijsturen wanneer er een verandering op je pad komt.

Welke resultaten geven opleidingen voor het bedrijf?

“Maar gaan die soft skills ons dan echt een concurrentieel voordeel geven”, hoor ik u denken. Want in een bedrijf gaat het uiteindelijk nog altijd in de eerste plaats om de resultaten. Dat klopt! Het antwoord is dan ook heel eenvoudig: slechte communicatie en ontevredenheid in een team hebben ook impact op resultaten. En die is vaak negatiever dan je zou denken. Onlangs was ik nog aan de slag in een bouwbedrijf waar mensen erg afhankelijk waren van elkaar, ze konden niet verder met hun werk als een ander teamlid zijn/haar werk niet af had. Dat leverde uiteraard wel wat frustraties en tijdrovende discussies op. Daarom hebben we op een tweewekelijkse teammeeting een simpel ‘reflectiesysteem’ geïnstalleerd. We vroegen daarbij iedereen om een antwoord te geven op drie éénvoudige vragen. 1) Waarmee moeten we stoppen (omdat het niet werkt)?  2) Waarmee moeten we starten (omdat het ons vooruit zal helpen)? 3) Waarmee moeten we verder gaan omdat het werkt? Een simpele en korte techniek om samen bij te sturen waar nodig. Het duurt een tijdje voor iedereen deze manier van denken gewoon is. Mensen moeten begrijpen dat het gaat over communicatie rond een situatie en dat commentaar niet persoonlijk is. Maar als zo’n werkwijze geïnstalleerd is, ontstaat een constructieve cultuur van samen nadenken en kan je er zeker van zijn dat de resultaten in het bedrijf ook verbeteren.

Investeren in dit soort opleidingen loont dus meteen op de werkvloer. En je hoeft het niet te beperken tot 1 medewerker. Hoe meer mensen de kunst van het faciliteren van groepsprocessen beheersen, hoe beter. In teamsporten werkt het per slot van rekening ook zo: hoe beter je de kracht van iedereen benut, hoe beter de resultaten zijn! En hoe beter je ook kan bijsturen als de context verandert!

Meer weten over hoe jouw medewerkers en teams de kunst van het faciliteren kunnen leren?

> Lees onze blog over succesvol faciliteren doe je zo!

> Lees hier meer over onze opleidingen of neem contact op en we zetten meteen een en ander op een rij.

Welke opleiding maakt mijn team sterker?

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x